Chanukah Package

$19.00

8 Classic Chanukah Music Tracks

Chanukah Package Includes

Sevivon
Ma-Oiz-Zur
Latke-Le-Latke
Dreidle-Dreidle
Chanukah-Oy-Chanukah
Baruch-Atoh-Hashem
Al-Hanisim
Yaaleh Veyovoh

Categories: ,

Description

Chanukah Package Includes

  • Sevivon
  • Ma-Oiz-Zur
  • Latke-Le-Latke
  • Dreidle-Dreidle
  • Chanukah-Oy-Chanukah
  • Baruch-Atoh-Hashem
  • Al-Hanisim
  • Yaaleh Veyovoh